Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homeostáza – význam cudzieho slova

rovnováha v živom organizme alebo v ekosystémoch živej prírody; udržiavanie genetickej rovnováhy určitého spoločenstva