Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homeostatický – význam cudzieho slova

udržujúci rovnováhu v určitom rozmedzí