Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hominizácia – význam cudzieho slova

poľudšťovanie primátov