Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homochrónia – význam cudzieho slova

časová zhoda nejakého javu, izochrónia