Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homofónia – význam cudzieho slova

skladba s jedným hlavným hlasom doprevádzaným jednoduchým akordom