Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homogénny – význam cudzieho slova

zložený z rovnakých zložiek, rovnorodý