Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homogenizácia – význam cudzieho slova

postup, ktorým sa z nerovnorodej látky (zmesi) dosiahne dokonalým premiešaním jednotná a rovnorodá látka (zmes)