Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homológ – význam cudzieho slova

člen skupiny zlúčenín rovnakého typu a podobných vlastností