Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homológia – význam cudzieho slova

odlišnosť členov skupiny chemicky príbuzných látok konštantným prírastkom; náuka o vonkajšej podobnosti zemepisných celkov; zhoda orgánov rozličných organizmov