Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homologácia – význam cudzieho slova

overenie vlastnosti určitého výrobku z hľadiska prípustnosti jeho použitia, úradný súhlas s použitím