Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homologizácia – význam cudzieho slova

overenie zhodnosti, podobnosti