Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homomorfný – význam cudzieho slova

rovnakotvarý