Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homonýmia, homonymita – význam cudzieho slova

súzvučnosť slov rôzneho významu