Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homosféra – význam cudzieho slova

tá časť atmosféry Zeme, v ktorej sa zloženie vzduchu málo mení s výškou, vrstva asi do výšky 100 km