Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homotécia – význam cudzieho slova

rovnakoľahlé zobrazenie