Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

honorácia – význam cudzieho slova

panstvo, spoločenská smotánka, majetkom alebo postavením významná osobnosť, pocta