Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

honorár – význam cudzieho slova

odmena za vedeckú alebo umeleckú prácu