Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

horizontála – význam cudzieho slova

vodorovná priamka; čiara spájajúca body s rovnakou nadmorskou výškou