Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hormón – význam cudzieho slova

organický produkt činnosti žliaz s vnútorným vylučovaním s dôležitou funkciou v organizme; inkret