Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

horológium – význam cudzieho slova

hodiny, orloj