Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hors d´ oeuvres – význam cudzieho slova

predjedlo, nedôležitá záležitosť