Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hortológia – význam cudzieho slova

náuka o záhradníctve