Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hospitácia – význam cudzieho slova

účasť pri pracovnom úkone odborníka, napr. učiteľa, hosťovanie