Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hospitalizácia – význam cudzieho slova

umiestenie chorého v lôžkovom zdravotníckom ústave