Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

humídny – význam cudzieho slova

vlhký