Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

humanitný – význam cudzieho slova

vzťahujúci sa k literatúre, jazykom a iným vedám, týkajúci sa spoločnosti a človeka, dobročinný, ľudomilný