Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

humifikácia – význam cudzieho slova

rozklad látok v pôde spojený s tvorbou humusu