Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

humifikovať – význam cudzieho slova

rozkladať látky na humus