Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hungarológia, hungaristika – význam cudzieho slova

veda o Maďarsku, jeho dejinách, jazyku a kultúre