Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hybridizácia – význam cudzieho slova

kríženie; zmena zloženia vyvrelých hornín ich zmiešaním alebo asimiláciou cudzorodého materiálu