Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrémia – význam cudzieho slova

štandardné množstvo vody v krvnej plazme