Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydratácia – význam cudzieho slova

zavodnenie organizmu; zlučovanie látky s vodou alebo jej zabudovanie do kryštálu, hydratizácia