Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydratúra – význam cudzieho slova

stupeň nasýtenia rastliny vodou