Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydroalternátor – význam cudzieho slova

alternátor poháňaný vodnou turbínou