Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrobiológia – význam cudzieho slova

náuka o organizmoch žijúcich vo vode