Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrocefália – význam cudzieho slova

nahromadenie mozgomiešneho moku vo vnútrolebečnom priestore, vodnateľnosť mozgu, hydrocefalus