Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrochémia – význam cudzieho slova

náuka o chemických vlastnostiach vody