Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrochória – význam cudzieho slova

rozširovanie výtrusov a iných rozmnožovacích orgánov vodou