Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrofília – význam cudzieho slova

vodomilnosť; schopnosť látok zlučovať sa s vodou; opeľovanie rastlín prostredníctvom vody