Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrofóbia – význam cudzieho slova

strach z vody; neschopnosť látky zadržiavať vodu