Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrogenácia – význam cudzieho slova

pridanie molekuly vodíka na násobnú väzbu za prítomnosti katalyzátorov