Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrogeochémia – význam cudzieho slova

náuka o chemických prvkoch a zlúčeninách v hydrosfére, súčasť geológie