Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrogeológia – význam cudzieho slova

náuka o podzemných vodách a zemskej kôre s výskytom podzemných vôd