Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydroláza – význam cudzieho slova

enzýmy katalyzujúce štiepenie látok za účasti vody