Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrológia – význam cudzieho slova

náuka o vodách, ich obehu v prírode; vodoznalectvo