Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrolýza – význam cudzieho slova

rozkladná reakcia vyvolaná pôsobením vody