Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrometeorológia – význam cudzieho slova

náuka o atmosferických zrážkach