Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydropónia – význam cudzieho slova

pestovanie rastlín v živných roztokoch, bez pôdy