Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrosféra – význam cudzieho slova

súhrn vody všetkých skupenstiev (aj podpovrchovej a atmosferickej)