Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hygrofília – význam cudzieho slova

vlhkomilnosť organizmov alebo látok